Sobna vrata “LINIJA BELIH VRATA“ zasnovana je na kolekciji vrata farbanih poliuretanom u beloj boji.

Sobna vrata “LINIJE BELIH VRATA“ mogu biti u varijanti trodelnog ili jednodelnog štoka. Trodelni štok je ravni štelujući debljine 40mm sa ravnim pervajz lajsnama debljine 19mm i sirine 70mm. Jednodelni štok može biti zaobljeni sa zaobljenim pervajz lajsnama ili ravni sa ravnim pervajz lajsnama i debljine je 40mm. Pervajz lajsne su debljine 19mm i širine 70mm. Vratno krilo je ravno rezano, debljine 40mm, prilagođenog za prolazne brodske ili skrivene šarke. Vratna krila ove linije dele se u dve podgrupe u zavisnosti od konstrukcije:

  • prvu grupu čine modeli ravnog vratnog krila. Kod ovih modela sobnih vrata vratno krilo može biti ispunjeno saćem ili perforiranom ivericom. U ovoj grupi vratna krila mogu biti sa četiri horizontalne kanalure, sa četiri horizontalne i jednom bočnom vertikalnom kanalurom ili ravna-bez kanalura.

  • drugu grupu čine modeli ekskluziv vratnog krila. Konstrukcija vratnog krila je ono sto ove modele čini karakterističnim, ne samo kod sobnih vrata ‚‚Braća Marić” već i na našem tržištu. Vratno krilo se celom svojom dužinom radi od sendviča brezovog špera i mdf-a. Na taj način se dobija ojačano, puno krilo izuzetno velike čvrstine.

Celokupan okov „LINIJE BELIH VRATA“ je visokog kvaliteta italijanskog proizvođača AGB. Vrata se izrađuju kako u standardnim dimenzijama 69/79/89*201cm tako i u vanstandardnim dimenzijama po merama uzetim na samom objektu. Sva vrata “LINIJE BELIH VRATA“ su suvomontažna, što podrazumeva montažu posle završenih parketarskih i molerskih radova.

Modeli Linije Belih Vrata