• 5 komorni sistem sa 6 komornim oblim krilom

  • 70 mm konstrukciona dubina

  • Termoizolaciona karakteristika Uf-vrednost = 1,3 W/m2K

  • Debljina zastakljivanja do 43 mm

  • Zvučna izolacija do 46 dB (zvučna izolacija kalse IV)

  • Dva nivoa dihtunga za visoku zaptivenost

  • Široka paleta profila u boji

Za više informacija i cene, kontaktirajte nas!