• 6 komorni sistem

  • 85 mm konstrukciona dubina

  • Termoizolaciona karakteristika Uf-vrednost = 1,0 W/m2K, Uw i do 0,67 W/m2K

  • Debljina zastakljivanja do 59 mm

  • 20% bolja toplotna izolacija u poprečnom preseku profila

  • Tri nivoa dihtunga za visoku zaptivenost

  • Široka paleta profila u boji

Za više informacija i cene kontaktirajte nas!